Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Useriøse hjelpere


Konkursrådet advarer mot ukvalifiserte, useriøse NUF-tilbydere


Konkursrådet, som er oppnevnt av Justisdepartementet, advarer mot ukvalifiserte, useriøse NUF-tilbydere. Rådet peker på at det "finnes i dag en rekke personer og selskaper som tilbyr tjenester vedrørende opprettelse av utenlandske selskaper med norske avdelinger. Det har vist seg at kunnskapene blant disse om NUF, blant annet hvilke plikter NUFet har overfor norske og utenlandske myndigheter, varierer stort. Det stilles i dag ingen formelle krav til slike tilbydere, til tross for at opprettelse av slike selskaper reiser en rekke vanskelige problemstillinger. Det er uklart hvilket ansvar som kan gjøres gjeldende overfor slike tilbydere, og om useriøse aktører kan bli strafferettslig ansvarlig."

Les mer..

Priser


Noen tilbydere er tilsynelatende billigere enn andre.
Er prisen for et NUF 1 eller 2  tusenlapper, bør du å spørre hva som ikke er tatt med.
Skaff deg oversikt over hele prisbildet.
Be om å få oppgitt en pris som omfatter disse seks basistjenestene:

1. Registrering i England og Norge, inkl. engelsk og norsk firmaattest
2. Fritak fra engelsk skatt. Fritak fra plikt til årlig rapportering til engelsk skatteetat.
3. Årsmelding til det engelske registeret. Første rapportering 12 måneder etter stiftelsen.
4. Årsregnskap til samme register. Første rapportering 16 - 22 måneder etter stiftelsen.
5. Registrert adresse i England for ett år med postvideresending til Norge.
6. Kvalitetssikring og oppfølgingsgaranti v/ advokatfirma med lovbestemt sikkerhetsstillelse.

Å levere et NUF uten disse seks basistjenestene er det samme som å påføre kjøperen problemer.
Vurdér "billige" tilbud og finn ut hva som ikke er med. Interessert i bil uten motor og hjul?
Vår pris for NUF med de 6 basistjenestene er kr 3000 + mva + Brønnøysundgebyr kr 2832.

Foruten ovennevnte basistjenester får du følgende tilleggstjenester:
- Brukernavn og passord til Kundeinfo på www.varjag.no. Innhold: Oppdatert NUF-informasjon.
- Kundebrev med oppdatering om forhold av interesse for NUF-selskap.


Finnerlønn


Varjag har mer enn noen annen tilbyder prioritert oppfølgingstjenestene slik at de som står for driften av selskapet skal unngå å få problemer senere. Finner du et NUF-tilbud fra en annen tilbyder med ovennevnte 6 basistjenester til en lavere pris enn vår, vil vi levere et NUF til den lavere prisen og samtidig gi en finnerlønn på kr 1000.

Send en email til post@varjag.no, fortell hvor du fant tilbudet, og vi tar kontakt.

Les mer..


Varjag betyr kvalitetssikring


Varjags registreringsarbeid ledes av våre advokater som kan takle de fleste spørsmål
innen norsk og engelsk selskapsrett.
- Vi har direkte online forbindelse med det engelske registeret. Vi bruker ikke mellommenn.
- Vi kan derfor gi fullstendige løsninger og hurtig service ved behov for senere endringer.
- Vi kan etablere det engelske selskapet med aksjekapital oppgitt i norske kr (NOK).
- Vi kan levere full pakke: Registrering / oppfølging / juridisk bistand / regnskapstjenester.

- Vi er største norske leverandør av aksjeselskap. Vi har levert AS og NUF siden oktober 2003.
- Varjag ble stiftet som norsk AS i 1993. Vi etablerte vårt første engelske limited selskap i 1996.
- Unngå døgnfluer. Vil leverandøren være der om 1-3 år og sørge for rapportering/oppfølging?

- Ta gjerne en telefon til en av våre rådgivere og spør om råd om juridiske eller andre forhold.
- Har du tillit til en leverandør som ikke vil oppgi sine medarbeideres navn og kvalifikasjoner?

- Vi etablerer langsiktige løsninger, bl.a. fritak for engelsk skatt.
- Unngå hjelpere som lover innsending av "lovpålagt" engelsk selvangivelse til tross for at engelsk lov ikke har noen lovpålagt innsendingsplikt for et selskap som er skattepliktig f.eks. i
Norge. Innsending av engelsk selvangivelse vil i slike tilfelle gi selskapet problemer senere.

Les også Aftenpostens oppslag den 12. sept. 2006 om useriøse NUF-hjelpere.

Intervju med en som fikk selskapet sitt slettetUseriøs hjelper = Mangelfull oppfølging


De fleste som tilbyr NUF-etablering er kommet til nylig og har derfor heller ikke kommet i den situasjon at de må ta ansvaret for oppfølging. Dessverre for kunden har mange av dem også en tendens til å forsvinne igjen i løpet av 1-2 år slik at kunden ikke får den oppfølging han må ha.

Stiftelse av NUF-selskapet er bare første skritt. Uten oppfølging oppstår det problemer som til slutt kan ende med sletting av selskapet. Mange NUF får ubehagelige overraskelser på grunn av: 

¤ Manglende eller mangelfull skatterapportering til engelsk skatteetat.
¤ Manglende årsmelding til engelsk foretaksregister.
¤ Manglende årsregnskap til engelsk foretaksregister.Useriøs hjelper = Passivitet mht. engelsk skatt


Manglende rapportering til engelsk skatteetat vil føre til at selskapet blir skjønnslignet og pålagt en tilleggsskatt - noe som for øvrig er samme praksis som den norske skatteetaten følger. Etter den oversikt vi har, foretar de fleste NUF-leverandører seg ingenting for å unngå engelsk skatt for de NUF som de registrerer. Selv de som sier at de gjør noe, skal man sjekke nøyere.Useriøs hjelper = Feilaktig innsending av engelsk selvangivelse


Innsending av årlig engelsk selvangivelse (tax return) betyr at vedkommende NUF blir registrert som skattemessig hjemmehørende i England til tross for at NUF som har all sin virksomhet i Norge, etter engelsk og norsk rett er skattemessig hjemmehørende i Norge. Problemer vil oppstå senere fordi engelsk skattelov krever at selskap som er hjemmehørende i England, skal oppgi alle inntekter, også inntekter fra utlandet/Norge.

I Varjag har vi valgt engelsk skattelovs løsning: Vi dokumenterer overfor engelsk skatteetat at NUF er skattepliktig i Norge. NUF får dermed engelsk skattefritak samt fritak fra plikten til å levere årlig engelsk selvangivelse.


Useriøs hjelper = Ubehagelige overraskelser = Engelsk skjønnsligning


I flere tilfelle der vi har overtatt jobben som foretakssekretær (company secretary), har den tidligere sekretæren forsømt rapportering til engelsk skatteetat. Dette har resultert i at engelsk skatteetat har skjønnslignet selskapet og ilagt selskapet en straffebot, som i starten er på £100 og vokser etter hvert. Dette kommer som en ubehagelig overraskelse 2 år etter at selskapet ble stiftet. I slike tilfelle må vi gjøre en innsats overfor skatteetaten for å avklare selskapets skattestatus og om mulig få ettergitt ilagt skatt og straffebot.

Dersom det tidligere er innlevert engelsk selvangivelse (tax return), trekker vi denne tilbake, og sender i stedet dokumentasjon for at NUF-selskapet er skattepliktig i Norge slik at selskapet får 5 års skattefritak og fritak for å sende årlig engelsk selvangivelse.


Useriøs hjelper = Manglende årsmelding = Sletting av selskapetI Varjags NUF-pakke er første innsending av årsmelding (annual return) inkludert og sikret ved oppfølgingsgaranti. Årsmeldingen er en oversikt over styre, aksjonærer, aksjekapital m.m. og sendes til det engelske registeret én gang i året i samme måned som registreringsmåneden, første gang ett år etter registreringen. Dersom årsmelding ikke leveres, vil det engelske registeret starte en prosess som ender med sletting av selskapet ca 1 år senere.

Noen kontrollspørsmål


Før du plasserer en bestilling, bør du ringe og snakke med leverandørens kontaktperson.
Still ham / henne noen kontrollspørsmål, f.eks.:

¤ Har leverandøren direkte kontakt med det engelske foretaksregisteret og den engelske skatteetaten? Går kontakten via engelsk mellommann, betyr det at leverandøren mangler egen kompetanse på løsning av registrerings- og skattespørsmål som dukker opp.

¤ Sørger leverandøren for engelsk skattefritak? Foretar leverandøren rapportering til engelsk skatteetat innen skattefrist nr. 1 som er 3 måneder etter stiftelsen og innen frist nr. 2 som er 2 år etter stiftelsen? Mange norske leverandører forsømmer denne plikten med den følge at NUF utsettes for skjønnsligning og straffegebyr i stedet for skattefritak.

¤ Dersom leverandøren tilbyr oppfølgingsgaranti, spør om den er basert på en ansvarsforsikring med lovbestemt sikkerhetsstillelse, og i så fall på hvilket beløp? Hvem som helst kan si at de gir en garanti, men garantien er ingenting verdt dersom firmaet forsvinner og garantien er usikret.

¤ Be om å få oppgitt hvilken kompetanse leverandøren har og hvilken sikkerhet leverandøren kan tilby i tilfelle senere feil og mangler. 
Du vil ikke la en ufaglært reparere bilen din. Hvorfor la en ufaglært registrere selskapet ditt? Som advokatfirma med lovbestemt sikkerhetsstillelse innestår Varjag for at lovens krav er fulgt. De fleste NUF-tilbydere mangler juridiske kvalifikasjoner, noe som resulterer i forsømmelser og feilinformasjon. Når kjøperen vil gjøre krav gjeldende, er leverandøren ofte en døgnflue som er forsvunnet.


Styre


Noen NUF-leverandører baserer sitt tilbud på at NUF-selskapet skal ha eget norsk styre i tillegg til styret for det engelske Ltd-selskapet.
Dette er helt unødvendig og skaper bare ekstra byråkrati. Gjør det enkelt: Ha ett styre som også er styre for NUF-selskapet.
Det du må ha for NUF-selskapet, er en daglig leder eller kontakttmann, men som sagt: ikke noe eget NUF-styre. 

Sørg for at du eller den du peker ut, føres opp som "director" (styremedlem) i det engelske selskapet. Det har vært flere tilfelle der leverandøren har ført opp seg seg selv eller et eget selskap som både director og company secretary (foretakssekretær). Dette innebærer at leverandøren sitter med full kontroll, og du trenger firmaets medvirkning for å endre styresammensetning osv. Dette skaper et usunt og unødvendig avhengighetsforhold, og hvis leverandøren i mellomtiden har forsvunnet, har du havnet i en meget vanskelig situasjon. Det engelske systemet er basert på at oppnevning av nytt styremedlem eller foretakssekretær skal foretas av nåværende styremedlem.


Plagiat


Manglende seriøsitet kommer til syne på flere måter. Enkelte NUF-leverandører skriver av våre nettsider, iblant ord for ord, og presenterer avskriften som egne opplysninger på sine nettsider. I et par tilfelle har den som laget plagiatet glemt å ta ut ordet ”Varjag” fra teksten. Andre glemmer at opplysningene må ajourføres. Det som var riktig i fjor, er ikke nødvendigvis riktig i år. Det siste eksemplet på plagiat er en NUF-leverandør i Oslo som omhyggelig har kopiert vårt opplegg for oppfølgingsgaranti og limt det inn på egne sider. Det er bare den hake at hvem som helst kan si at de gir en ”garanti”. Garantien er ingenting verdt hvis den ikke er basert på en lovbestemt sikkerhetsstillelse som sikrer utbetaling dersom firmaet går konkurs eller forsvinner.


Du kan selv sjekke om alt er i orden med selskapet ditt


Dersom du allerede har fått stiftet et engelsk selskap, ønsker du kanskje å kontrollere om NUF-leverandøren har sendt inn årsmelding (annual return) og årsregnskap (accounts) for ditt selskap? Gå inn på WebCHeck på det engelske registerets nettsted der du finner nøkkelopplysninger om alle selskaper som er registrert der.
For å gå inn på WebCHeck: Klikk her

Skriv inn selskapets navn og du får fram en oversikt over de frister som gjelder for selskapet ditt.
Er årsmelding eller regnskap ikke sendt inn, står det OVERDUE.

Et engelsk aksjeselskap blir oppløst og slettet dersom årsmelding ikke er sendt senest ca 1 år etter utløpet av fristen for første årsmelding, d.v.s. ca 2 år etter selskapets stiftelsesdato men ofte ser vi at sletting skjer enda tidligere.

Du kan også få mer informasjon om hva som er registrert på ditt eget selskap eller på et hvilket som helst annet engelsk limited selskap.
Klikk på linken ovenfor.
Skriv inn navnet på det selskapet du søker info om.
Når selskapet kommer opp, klikker du på "Order information on this company".
Registrer deg som kunde.
Deretter kan du velge mellom:
- Last return made up: Siste årsmeldings info om styre og aksjonærer. Pris £1.
- Current appointments report: Selskapets nåværende styre. Pris £1.
Betal med kredittkort.
Informasjonen leveres straks.

Du kan også kontrollere selskapets rapporteringsstatus på Varjags nettside: http://www.varjag.no/pages/UK-live-status/

Varslingslisten inneholder gode råd som du bør se på før du bestemmer deg for hvem du skal handle med.
SidekartTil toppen