Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Strakslevering - NUF

Ferdigregistrert NUF. Strakslevering - hylleselskaper


Hva er NUF?

Ferdigregistrerte NUF med firmaattest leveres samme dag som betaling mottas.
Pris: Kr 8 900 inkl. mva. Gebyr i Br.reg. for navneendring, kr 1 440, kommer i tillegg og forutsetter at du har egen Altinn tilgang.

Prisen dekker:

1. Alle omkostninger i forbindelse med endringer som må gjøres, bl.a. endring av foretaksnavn, styre, forretnings- og postadresse, kontorkommune og virksomhetsområde - såvel i det norske som det engelske registeret.
2. Registrert adresse i England i ett år, inkl. gratis videresending til Norge av post fra engelske myndigheter.
3. Oppfølging overfor det engelske registeret i 1 år.
4. Første gangs rapportering til det engelske skattevesenet for selskap som har all sin virksomhet i Norge.
5. Annen oppfølging i det første året: 
- Registrering av adresseendringer i det engelske registeret.
- Brukernavn og passord til Kundeinfo på www.varjag.no. Innhold: Oppdatert NUF-informasjon.
- Kundebrev med oppdatering om forhold av interesse for NUF-selskap.

Kjøper av selskapet kan allerede samme dag ta selskapet i bruk for fakturering, avtaleinngåelse osv. Vi endrer selskapets navn, styre, adresse m.v. Endringene registreres i Brønnøysund i løpet av noen dager.

Selskapene, som er stiftet i løpet av de siste måneder, er rene. Det har m.a.o. ikke vært noen form for virksomhet i dem.


Strakslevering av NUF gjennomføres slik:


1. Opplysninger.
Kjøperen gir Varjag nødvendige opplysninger i forbindelse med overdragelsen av selskapet.
Ta fram bestillingskjemaet. [Klikk her]
Fyll ut skjemaet og trykk på "Send" nederst på skjemaet. En kopi blir automatisk sendt deg eller til den epostadressen du oppgav i skjemaet.

2. Kjøper betaler kr 8 900 til Varjags bankkonto:
Innbetalingen til Varjags bankkonto bekreftes av bank direkte til Varjag.
Varjags bankkonto: 8601.49.41322.
Ved innbetaling fra utlandet: IBAN: NO5486014941322 - BIC/SWIFT: DABANO22.

3. Dokumentoverlevering. Varjag leverer følgende til kjøper:
- Erklæring om aksjeoverdragelse.
- Nåværende firmaattest med org.nr. Oppdatert firmaattest kommer senere, se punkt 5.

Punkt 1-3 kan gjennomføres i løpet av en time på én og samme dag. Dette kan skje ved hjelp av epost/faks eller ved møte mellom kjøper og Varjag. Dersom kjøper ønsker det, kan betaling (punkt 2) og dokumentoverlevering (punkt 3) skje samtidig.
Når punktene 1-3 er gjennomført, har kjøper full disposisjonsrett over selskapet og kan benytte det ved fakturering, inngåelse av avtaler osv. Det som gjenstår er å få registrert den nye eier i Brønnøysund (punkt 4), men den foreløpig manglende registrering er ikke til hinder for at den nye eier kan la selskapet opptre utad med bindende juridisk virkning.

4. Registreringsmelding. Kjøper undertegner blankett til Brønnøysund om endringene. (Evt elektronisk signering i Altinn.no).
Som vedlegg følger protokoll fra generalforsamling med vedtak om nytt styre m.m.

5. Ny norsk firmaattest sendes kjøper når endringene er registrert i Brønnøysund.
Samtidig mottar kjøper:
- Protokoll fra generalforsamling med vedtak om nødvendige endringer.
- Engelsk firmaattest med de engelske stiftelsesdokumentene.

Har du spørsmål? Send en email eller ring tlf 67 52 25 00.SidekartTil toppen