Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Strakslevering - AS

Ferdigregistrerte norske aksjeselskaper

Strakslevering - hylleselskaper

Bestillingsskjema


Registrerte aksjeselskap med firmaattest leveres samme dag som betaling mottas.


Pris: Kr 25 000. Gebyr i Br.reg. for navneendring, kr 1 357, kommer i tillegg.

NB: Du betaler ikke aksjekapital i tillegg.

Kjøper av selskapet kan allerede samme dag ta selskapet i bruk for avtaleinngåelse osv. Vi endrer selskapets navn, styre, adresse m.v. Registrering av endringene i Brønnøysundregisteret er avhengig av registerets saksbehandlingstid, som kan variere fra noen dager til flere uker.

Hylleselskap er stiftet i løpet av de siste månedene, og er helt "rene". Det har m.a.o. ikke vært noen form for virksomhet i selskapet.

Forhøyelse av aksjekapitalen
Ønsker kjøperen å foreta en forhøyelse av aksjekapitalen, tar vi oss av dette for et tilleggshonorar på kr 2000 + mva. Revisor eller bank som skal bekrefte innbetalingen i forbindelse med forhøyelsen, vil dessuten fakturere kjøperen et honorar for sin medvirkning.Strakslevering gjennomføres slik:


1. Opplysninger


Kjøperen gir Varjag nødvendige opplysninger i forbindelse med overdragelsen av selskapet.
Gå inn på "Bestillingsskjema". Skriv inn opplysningene på skjemaet og trykk "Send".
Kunden gir Varjag legitimasjon (kundekontroll via BankID link sendes kunde av oss)

2. Betaling


Kjøper innbetaler kr 25 000 til Varjags bankkonto.
Innbetalingen kan bekreftes av banken direkte til Varjag. Epost: post@varjag.no
Varjags bankkonto: 8601.49.41322.
Ved innbetaling fra utlandet: IBAN: NO5486014941322DABANO22.

3. Dokumentoverlevering


Varjag leverer følgende til kjøper:
- Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling med beslutning om nødvendige endringer.
- Erklæring om aksjeoverdragelse.
- Aksjebok
- Kopi av stiftelsesdokument.
- Kopi av nåværende firmaattest. Oppdatert firmaattest kommer senere, se punkt 5.

Punkt 1-3 kan gjennomføres i løpet av samme dag. Dette kan skje ved hjelp av epost eller ved møte mellom kjøper og Varjag. Dersom kjøper ønsker det, kan betaling (punkt 2) og dokumentoverlevering (punkt 3) skje samtidig.

4. Registreringsmelding


Varjag registrerer endringsmelding elektronisk på Altinn, hvoretter kjøper logger seg på Altinn og signerer meldingen. Ved manglende tilgang til Altinn kan endringsmeldingen innsendes på papir men dette vil innebære et høyere Brønnøysundgebyr. Husk å gi Varjag beskjed dersom du/dere ikke har tilgang til Altinn. Alternativt kan Varjag bistå med å bestille tilgangskode(r).

5. Ny firmaattest


Kjøper får tilsendt ny firmaattest når endringene er registrert i Brønnøysund.


Har du spørsmål? Send en email eller ring tlf 67 52 25 00.
SidekartTil toppen