Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Nyetablering - NUF

Nyetablering av norskregistrert engelsk aksjeselskap - NUF


Hva er NUF?


NUF-pakken

Pris kr 3000. Inkl. mva kr 3750. I tillegg kr 2832 i Brønnøysundgebyr.

Oppfølging og engelsk adresse for år nr. 2 og senere: Pris pr. år kr 2200 + mva. Sum kr 2750.


NUF-pakken inneholder disse 6 basistjenestene:1. REGISTRERING AV SELSKAPET MED NORSK FILIAL


England: Vi registrerer selskapet i England hos det engelske foretaksregisteret. Dette er normalt unnagjort på maksimum 24 timer. Pr. email sender vi kunden engelsk stiftelsesdokument (memorandum of association), vedtekter (articles of association), engelsk firmaattest (certificate of incorporation), aksjebrev m.v. Aksjekapitalen angis i norske kroner eller i annen valuta etter ønske.

Norge: Enkelte registreringsfirmaer sender kunden en bunke med papirer og ber kunden selv foreta registrering i Brønnøysund med den feilrisiko dette medfører. Varjag tar ansvaret for registreringen av den norsk filialen og sender Brønnøysund all dokumentasjon som kreves, herunder registreringsblankett, møteprotokoller samt oversettelse av alle engelske dokumenter til norsk. Norsk firmaattest med norsk organisasjonsnummer blir sendt kunden direkte fra Brønnøysund.


2. ENGELSK SKATTEFRITAK.


Fritak fra engelsk skatteplikt samt fritak fra plikt til årlig rapportering til engelsk skatteetat under forutsetning av at selskapet leverer selvangivelse til norsk likningskontor samt at det ikke foreligger virksomhet i det engelske hovedselskapet.


3. ÅRSMELDING.


Innen ett år etter at NUF er stiftet, plikter selskapet å sende en årsmelding (annual return) til det engelske foretaksregisteret. Meldingen er en oversikt over styre, aksjonærer, aksjekapital m.m. Meldingen skal sendes inn hvert år. Manglende innsending fører til at selskapet slettes ca ett år etter fristens utløp. For etterfølgende år er årsmelding til England omfattet av vår oppfølgingsgaranti:
Oppfølgingsgaranti.


4. ÅRSREGNSKAP ENGLAND.


Innen 16 - 22 måneder etter at NUF er stiftet, plikter selskapet å sende årsregnskap (annual accounts) til det engelske foretaksregisteret. Varjag tar seg av dette for selskap som har sitt styre og all sin virksomhet i Norge. Dette må sendes inn hvert år. Manglende innsending fører til at selskapet slettes ca ett år etter fristens utløp. Videre ilegges selskapet en bot på £100 som vokser i takt med forsinkelsen. For etterfølgende år er årsregnskap til England omfattet av vår oppfølgingsgaranti:
Oppfølgingsgaranti.


5. REGISTRERT ENGELSK ADRESSE


det første året. Denne benyttes til post fra engelske myndigheter. Gratis videresending av posten til Norge. For etterfølgende år er engelsk adresse omfattet av vår oppfølgingstjeneste. For etterfølgende år er registrert adresse i England omfattet av vår oppfølgingsgaranti.


6. KVALITETSSIKRING OG OPPFØLGINGSGARANTI v/ADVOKATFIRMA


med lovbestemt sikkerhetsstillelse og med spesialkompetanse på norsk og engelsk aksjerett.

Les mer

Foruten ovennevnte basistjenester får du følgende tilleggstjenester:
- Brukernavn og passord til Kundeinfo på www.varjag.no. Innhold: Oppdatert NUF-informasjon.
- Kundebrev med oppdatering om forhold av interesse for NUF-selskap.


Finnerlønn


Varjag har mer enn noen annen leverandør prioritert oppfølgingstjenestene slik at de som står for driften av selskapet skal unngå å få problemer senere. Finner du et NUF-tilbud fra en annen leverandør med ovennevnte 6 basistjenester til en lavere pris enn vår, vil vi levere et NUF til den lavere prisen og samtidig gi en finnerlønn på kr 1000.

Send en email til post@varjag.no, fortell hvor du fant tilbudet, og vi tar kontakt.


Direkte tilknytning til det engelske registeret


Varjag er direkte tilknyttet det engelske foretaksregisteret - Companies House Electronic Filing Service. Vi kan registrere engelske selskap ved direkte online forbindelse med det engelske registeret, m.a.o uten å gå veien om en lokal engelsk agent. Varjags status som direkteleverandør ("eletronic filing presenter") gjør det mulig å gi våre kunder raskere og bedre service ved førstegangsregistrering og ved senere rapportering samt ved gjennomføring av endringer mht. styre, aksjekapital, aksjonærer, adresser o.s.v.


Bestilling


Bestemmer du deg for å etablere et engelsk aksjeselskap, tar du fram bestillingskjemaet.

Bestillingsskjema

Fyll ut skjemaet, og trykk på ”Send” nederst på skjemaet. En kopi blir automatisk sendt til eposten du oppgav i skjemaet. Vi sender deg faktura samt et par dokumenter til underskrift.

Hvilket foretaksnavn skal du velge?
Du kan selv sjekke om det navnet du ønsker, er ledig. Er navnet opptatt i Norge?

Søk i brreg

Er navnet opptatt i det engelske registeret?

Les mer..

Registreringen i England
Når fakturabeløpet er betalt, registrerer vi det engelske selskapet. Vi sjekker om det foreslåtte navnet er ledig. Varjag registrerer aksjekapitalen i norske kroner med mindre du ønsker å benytte en annen valuta. Vi foreslår at aksjekapitalen settes til kr 1000 fordelt på 100 aksjer a kr 10. I stiftelsesskjemaet har du gitt oss navnet på styreleder/daglig leder (director). Det er nok med navnet til én person. Varjag vil dessuten bli registrert som foretakssekretær (company secretary) for selskapet med mindre du ønsker å sette inn en annen i denne funksjonen. Registreringen i England skjer elektronisk og er gjort på minimum 1 time eller maks. 24 timer. Pr. email sender vi deg den engelske firmaattesten, aksjebrev samt stiftelsesdokumentet og vedtektene med norsk oversettelse.

Registrering av norsk filial i Brønnøysund
Neste skritt er å registrere selskapets norske filial. Du oppgir navnet på daglig leder som kan være selskapets styreleder, eller medlem av styret eller en annen person. Vi sender dokumentene (hovedblankett, utskrift av møteprotokoller samt engelske selskapsvedtekter, stiftelsesdokument og engelsk firmaattest med norsk oversettelse) til Brønnøysund for registrering. Fra Brønnøysund får du tilsendt norsk firmaattest samt faktura på gebyret kr 2832.
Brønnøysundblankett del 1 (samordnet registermelding) som blir benyttet ifb med registreringen kan sees og evt lastes ned her: Brønnøysundblankett del 1.Andre tilbud


Kun NUF-registrering i Norge: Kr 3000+mva. Gebyr til Brønnøysundregistrene med kr 2832 kommer i tillegg.
Dette gjelder alle utenlandske selskap. Be om vår informasjons- og tilbudspakke.


SidekartTil toppen