Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Selskapsendringer

Selskapsendringer


Vi tilbyr bistand til de fleste typer selskapsendringer. Som company secretary utfører vi innenfor oppfølgingsavtalen øremerkede tjenester som sending av Annual Return, Annual Accounts, skatteavklaring UK og postvideresending fra UK. Tjenester ut over dette faktureres etter faste satser hos oss. Som registrert ”secretary” i ditt selskap og med onlineforbindelse til registrene, har vi anledning til å gjøre de fleste endringer elektronisk, hvilket er både tidsbesparende og kostnadseffektivt.

Har du behov for bistand til å melde en eller flere selskapsendringer til registrene, vennligst sendt en epost til post@varjag.no hvor du oppgir hva som skal endres. Vi svarer deg skriftlig med et uforpliktende tilbud, ev samletilbud dersom din forespørsel gjelder flere endringer.

Registrere endringer på egenhånd? Se vår kundeinfo.


Prisliste - selskapsendringer:


Endringer - registrering i engelsk og norsk register: Kr 1600. Inkl. mva kr 2000 pr. endring.
- Endring av styresammensetning i hovedselskapet.
- Kapitaløkning uten endring mht. aksjonærene. Ved nye aksjonærer ilegges kr 500 + mva i prisen pr aksjonær.
- Endring av selskapets navn. I tillegg kr 2832(papir)/1440(Altinn) i Brønnøysund-gebyr.
- Andre endringer: Be om pristilbud.

Endringer - registrering kun i engelsk register: Kr 1000. Inkl. mva kr 1250 pr. endring.
- Endring av selskapets navn.
- Aksjeoverdragelse, endring i aksjonær sammensetningen.
- Andre endringer: Be om pristilbud.

Endringer - registrering kun i norsk register: Kr 1000. Inkl. mva kr 1250 pr. endring.
Dette gjelder normaltilfellene, bl.a. navneendring, sletting, ny daglig leder, signaturrett m.v.
Ved endring av filialnavn kommer i tillegg kr 2832/1440 i Brønnøysund-gebyr alt ettersom endringen gjøres i papir eller via Altinn (elektronisk).

Tingsinnskudd - registrering i engelsk og norsk register: Kr 3000. Inkl. mva kr 3750.
Økning av aksjekapital ved innskudd i form av utstyr, aksjer i andre selskaper og andre verdier utenom penger.

Kun NUF-registrering i Norge: Kr 3000. Inkl. mva kr 3750. I tillegg kr 2832 i Brønnøysundgebyr.
Selskapet er allerede registrert i England og skal registrere norsk filial. Dette innebærer merarbeid sammenlignet med NUF-pakken fordi selskapets eksisterende vedtekter m.v. må erstattes med nye i det engelske registeret.
Be om vår informasjons og tilbudspakke på dette. Inkluderer bestillingsskjema.
SidekartTil toppen