Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Revisjonsfritak for AS

LOV OM REVISJONSFRITAK FOR NORSKE AS TRÅDTE I KRAFT 1. MAI 2011


Lovvedtaket om fritak for revisjon av årsregnskap for små norske AS trådte i kraft 1. mai 2011, og innebærer at AS som oppfyller følgende vilkår kan velge bort revisjon fra og med inneværende regnskapsår:

1.driftsinntektene er mindre enn kr 5 mill.
2.balansesummen er mindre enn kr 20 mill.
3.antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk i gjennomsnitt
4.selskapet kan ikke være et morselskap

For ordens skyld: vilkår 2, 3 og 4 gjelder kun for norske AS, ikke for NUF.

Lovvedtaket inneholder ingen endringer i aksjeloven og andre lover når det gjelder revisorbekreftelser av andre transaksjoner. Dette innebærer bl.a. at i norske AS skal revisor fremdeles attestere aksjeinnskudd, kapitalforhøyelse og - nedsettelse, nærståendetransaksjoner mv.

Lovvedtaket om bortfall av revisjonsplikt for små AS bringer norsk lovgivning mer på linje med resten av Europa. På tre viktige områder vil det likevel fremdeles være forskjeller mellom AS og NUF:

1.Ingen krav til aksjekapital for NUF (UK registrert Ltd-selskap). Norske AS må ha minimum kr. 30 000 i aksjekapital
2.AS som er morselskap må ha revisor. NUF som er morselskap trenger ikke dette, hvis omsetningen er under kr. 5 mill.
3.AS må fremdeles innhente revisors bekreftelse på en rekke transaksjoner, herunder aksjeinnskudd, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, nærståendetransaksjoner mv, og melde transaksjonene til Br.reg. NUF trenger ikke dette.

Det er verd å merke seg at kritikerne av NUF særlig har fremhevet mangelen på revisjon av årsregnskapet som en alvorlig kontrollsvikt, og har på denne bakgrunn i stor grad har skåret alle NUF over en kam som useriøse. Med det nye lovvedtaket vil kontrollen av NUF og AS være tilnærmet lik, og kritikernes hovedargument bortfaller helt. Lovvedtaket burde derfor også medføre at kritikken og skepsisen mot NUF bortfaller.

Varjag bistår både ved etablering av AS og NUF, samt salg av hylleselskap. Ta gjerne kontakt dersom du som følge av lovendringen vurderer overgang fra NUF til AS, eller har andre spørsmål knyttet til lovendringen.
SidekartTil toppen