Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Priser

Norsk aksjeselskap


Norsk AS strakslevering / hylleselskap:
Kr 25 000. Gebyr i Br.reg. for navneendring, kr 1 357, kommer i tillegg.
NB!: Aksjekapital betales ikke i tillegg.
*Søknad om D-nummer (ved behov) medfører tilleggskostnad på kr 1000+mva

Norsk AS nyetablering: Kr 3000 + mva.
I tillegg kommer Brønnøysundgebyr kr 5784 + aksjekapital kr 30 000.
Dersom styremedlem/daglig leder ikke har norsk personnummer må stiftelsen skje på papir, fordi det må søkes om D-nr. Brønnøysundgebyret er da kr 6797.
Søknad om D-nummer (ved behov) medfører tilleggskostnad på kr 1000+mva

Endringer
- Endring av styresammensetning, daglig leder, adresse eller formål: kr 1 600+mva.
- Endring av firmanavn kr 1 600+mva. Gebyr til Brønnøysundregistrene med kr 1 357 kommer i tillegg.
- Kapitalforhøyelse med bankinnskudd: kr 4 000+mva for inntil 3 deltakere. Deretter kr 500+mva for hver ytterligere deltaker.
- Andre endringer: Be om pristilbud.
.
.

Engelsk aksjeselskap med norsk filial - NUF


NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak

NUF-pakke nyetablering: Kr 3000. Inkl. mva kr 3750. I tillegg kr 2668 i gebyr til Brønnøysundregistrene.
NUF-pakken inneholder disse 6 basistjenestene:

1. Registrering i England og Norge, inkl. engelsk og norsk firmaattest.
2. Fritak fra engelsk skatteplikt. Fritak fra plikt til årlig rapportering til engelsk skatteetat.
3. Årsmelding til det engelske registeret. Første rapportering 12 måneder etter stiftelsen.
4. Årsregnskap (Engelsk DCA) til samme register. Første rapportering 16 - 22 måneder etter stiftelsen.
5. Registrert adresse i England for ett år med postvideresending til Norge.
6. Kvalitetssikring og oppfølgingsgaranti v/ advokatfirma med lovbestemt sikkerhetsstillelse.

Spesialpris / finnerlønn: Finner du et NUF-tilbud, inklusive de 6 basistjenestene, til en lavere pris enn vår, vil vi levere et NUF til den lavere prisen og samtidig gi en finnerlønn på kr 1000. Les mer

NUF-pakke strakslevering / hylleselskap: Inkl. mva kr 8 900. Gebyr i Br.reg. for navneendring, kr 1 357, kommer i tillegg.

Oppfølging i England for år nr. 2 for selskap stiftet av Varjag: Kr 2500+mva pr år. 

Dette omfatter engelsk adresse med postvideresending samt rapportering overfor engelsk foretaksregister og engelsk skatteetat for år nr 2 og senere. Oppfølging i år nr 1 er inkludert i NUF-pakken. Adressen skal ikke brukes til andre formål eller andre selskap uten Varjags samtykke.

Overtagelse av oppfølging i England
Vi tilbyr også overtagelse av oppfølging i England for selskap stiftet av andre leverandører til kr 2500+mva pr år. Når vi tar over som Company Secretary foreligger det erfaringsmessig flere feil og mangler vedr skatt, innrapportering til myndighetene i UK mv., som skyldes mangelfull oppfølging. Ved overtagelse som Company Secretary nedlegger vi derfor alltid en del ressurser for å rette tidligere feil og bringe selskapet à jour med engelske myndighetskrav. I blant opplever vi at det er påløpt forsinkelsesgebyr eller skjønnsligninger i UK. Evt slike ekstraomkostninger dekkes ikke av Varjag. Er du interessert i slik flytting? Send en mail til post@varjag.no.

Sletting
Sletting i England og Norge:  Kr 2100+mva
Sletting kun i England:            Kr 1600+mva 
Sletting kun i Norge:                Kr 1600+mva

Endringer 
- Endring av styresammensetning og daglig leder i Norge og England: kr 2100+mva. Kun Norge eller England: kr 1600+mva. 
- Endring av selskapets navn i Norge og England: kr 2100+mva. Gebyr til Brønnøysundregistrene med kr 2668/1357 (papir/Altinn) kommer i tillegg.
- Endring av selskapets navn kun i England: kr 1500+mva.
- Kapitalforhøyelse med bankinnskudd: kr 4000+mva for inntil 3 deltakere. Deretter kr 500+mva for hver ytterligere deltaker.
- Aksjeoverdragelse, endring i aksjonærsammensetningen: kr 1500+mva inntil 2 deltakere. Deretter kr 500+mva for hver ytterligere deltaker.
- Andre endringer: Be om pristilbud.

Registrere endringer på egenhånd? Se vår kundeinfo lenger ned.

Kun NUF/Filial-registrering i Norge: Kr 6000+mva. Gebyr til Brønnøysundregistrene med kr 2668 kommer i tillegg.
Dette gjelder alle utenlandske selskap. Be om vår informasjons- og tilbudspakke på dette. 
Søknad om D-nummer (ved behov) medfører tilleggskostnad på kr 1000+mva pr. deltaker.

Juridisk rådgivning
Timepris for juridisk rådgivning: kr 1600+mva.

Våre kunder kan selv melde endringer til Brønnøysund. Under "Kundeinfo" på våre hjemmesider gis det veiledning om framgangsmåte for endringsmeldinger til Brønnøysund, bl.a. mønster for protokoll fra møte i selskapets organer for de vanligste endringene. Registrering av endringer i Brønnøysund er gebyrfrie med unntak av endring av filialnavnet, som koster kr 2668 ved papirinnsendelse eller kr 1357 over Altinn.Våre kunder har fått tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til Kundeinfo. 

FOR BISTAND TIL ENDRINGER KONTAKT OSS PÅ E-POST: post@varjag.no

SidekartTil toppen