Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Nyetablering - AS

Etablere norsk AS


Bestillingsskjema


Leveringstid 1 - 2 uker

Pris: Kr 3000. Pris inkl. mva kr 3750.

I tillegg må kunden dekke:
- Brønnøysundgebyr kr 5570.
- Aksjekapital, minimum kr 30 000.

Dersom styremedlem/daglig leder ikke har norsk personnummer, må stiftelsen skje på papir, basert på D-nr.
Vår pris er da kr 4000 + mva. Brønnøysundgebyret er da kr 6797.


Nyetablering gjennomføres slik:1. Opplysninger og stiftelsesdokument.


Kunden gir Varjag nødvendige opplysninger i forbindelse med stiftelsen av selskapet.
Gå inn på "Bestillingsskjema". Skriv inn opplysningene på skjemaet og trykk "Send". 
Varjag setter opp stiftelsesdokument med vedtekter samt blankett til Brønnøysund og gir papirene til kunden for underskrift så snart vi mottar fakturabeløpet på konto (se punkt 2).


2. Betaling av honorar, mva og gebyr.


Kunden betaler inn kr 3750 til Varjags bankkonto til dekning av honorar og mva. Brønnøysundgebyret på kr. 5570 (Altinn) / kr. 6797(papir) blir senere fakturert selskapet direkte fra Brønnøysundregisteret. Kunden gir Varjag legitimasjon (førerkort, pass, bankkort med foto e.l.).

3. Selskapets bankkonto


Kunden oppretter bankkonto for det nye selskapet "under stiftelse". I noen banker tar dette tid.
Kunden setter inn aksjekapitalen, kr 30 000, på den nye bankkonto. Bankkontoen vil være sperret for uttak inntil firmaattest for det nye selskapet foreligger. Stiftelsesomkostningene, vår faktura på kr 3 000+mva og gebyr i Br.reg. på kr 5570, kan dekkes av aksjekapitalen.

4. Registrering i Brønnøysund


Varjag sender de nødvendige dokumenter til Brønnøysundregistrene for registrering.
Firmaattest fra Altinn og aksjebok sendes kunden når registreringen er gjennomført.

Behandlingstiden i forbindelse med leveringstidspunktet regnes fra den dag da vi har mottatt:
a) alle nødvendige opplysninger for stiftelsen, og 
b) underskrift/underskrifter på stiftelsesdokumentet og blanketten til Brønnøysund.

Har du spørsmål? Ring tlf. 67 52 25 00.

SidekartTil toppen