Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Juridisk rådgiving

Advokatfirma Varjag AS
bistår en rekke små og mellomstore bedrifter med deres juridiske og strategiske utfordringer.
De som kjøper et selskap (AS eller NUF), kommer ofte tilbake til oss når de får behov for advokatbistand.
Gjennom salget av selskap er det skapt et tillitsforhold basert på vår juridiske kompetanse og forretningsmessige ryddighet.Blant våre kompetanseområder nevner vi særskilt:


Selskapsrett


Advokatfirma Varjag
bistår i alle selskapsrettslige forhold. Vi gir råd om valg av selskapsform, organisering av virksomheten,
styrearbeid og forhold mellom selskapet og dets aksjonærer. Vi bistår med tilrettelegging og gjennomføring av fisjoner,
fusjoner, kapitalforhøyelse og andre selskapstransaksjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av aksjonæravtaler og andre
selskapsavtaler.


Skatt


Varjag
bistår klienter med spørsmål i forbindelse med personbeskatning, selskapsskatt, merverdiavgift m.v.


Entreprise


Flere av våre klienter driver virksomhet innen bygg og anlegg. Advokatfirma Varjag har bred erfaring med de utfordringer man
møter ved gjennomføringen av større og mindre byggeprosjekter. Advokatfirma Varjag bistår byggherrer, hovedentreprenører
og underentreprenører i alle faser av byggeprosjektet, fra valg av entreprisemodell og kontraktsinngåelse til sluttoppgjør og
evt. tvisteløsning.


UK Company Law


Som en naturlig ytelse til våre mange kunder som oppretter limited selskap i England tilbyr vi også bistand innenfor engelsk
selskapsrett. Etter flere år med flere tusen selskapsetableringer i England har vi gjennomført en rekke selskapstransaksjoner,
herunder kapitalforhøyelser, tilbakekjøp av aksjer, kjøp og salg av selskap, gjenoppretting av slettet selskap og registrering av
alle typer endringer i det engelske selskapsregisteret, Companies House.
SidekartTil toppen