Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Flyttepakken

Flytting av oppfølgingstjenesten (Flyttepakken)


Mange velger det som tilsynelatende fremstår som rimeligste utvei ved stiftelse av LTD/NUF. Den valgte NUF-leverandør tilbyr normalt oppfølgingstjeneste overfor engelske myndigheter, men ikke alle overholder denne avtalen i ettertid. Vi får 
regelmessig forespørsler om vi kan overta oppfølgingspliktene overfor engelske myndigheter, fra næringsdrivende som er misfornøyd med sin NUF-leverandør, eller som av andre grunner ønsker å sette bort den engelske rapporteringen til oss.
Vi tilbyr overtakelse av oppfølgingen for kr 2200 + mva pr år.

Når vi tar over som Company Secretary foreligger det erfaringsmessig flere feil og mangler vedr skatt, innrapportering til myndighetene i UK mv., som skyldes mangelfull oppfølging. Ved overtagelse som Company Secretary nedlegger vi derfor alltid en del ressurser for å rette tidligere feil og bringe selskapet à jour med engelske myndighetskrav.

Er du interessert i slik flytting?

Send en mail til post@varjag.no eller bruk kontaktskjemaet vårt og be om tilbud på "Flyttepakken".
SidekartTil toppen