Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Brønnøysundregisteret

Alle nøkkelopplysninger vedrørende selskapet (AS eller NUF) blir registrert i Brønnøysundregisteret ved førstegangsregistreringen. Selskapets plikter å sørge for oppdatering av disse opplysningene når endringer inntreffer. Endringene vil vanligvis gjelde styrets sammensetning, daglig leder, forretningsadresse, selskapets virksomhetsområde m.v. Oppdateringen skjer ved at selskapet sender inn Samordnet registermelding, del 1, hovedblankett, til registeret. I meldingsskjemaet er det angitt når det må foreligge en protokoll om vedtak fra kompetent myndighet i selskapet.

Varjags kunder kan selv melde endringer til Brønnøysundregisteret. Registermeldingen kan lastes ned fra Brønnøysundregisteret sitt nettsted eller så kan endringen meldes via Altinn.no. På Varjags nettsted, under Kundeinfo, finner du nærmere veiledning, bl.a. om hvordan protokollen skal se ut.

Ønsker du at Varjag skal ta seg av oppdateringen, kontakter du Varjag på post@varjag.no eller 67 52 25 00 og spør etter ansvarshavende for endringssaker. Vi vil bistå med tilbud, skjema og kostnadsoverslag.

Dersom du vil endre selksapets navn, får du en faktura fra Brønnøysundregisteret på kr 1440(Altinn)/2832(papir).- De fleste andre endringer er gebyrfrie. Mer om endringer finner du under Priser, se menylisten på Startsdien.
SidekartTil toppen